WiFi Vakman bied ondersteuning bij een WiFi traject bij u op locatie.

Er zijn subsidies beschikbaar vanuit de Europese Commissie om overal in Europa gratis WiFi-verbindingen mogelijk maken voor inwoners en toeristen in publieke plaatsen als parken, pleinen, openbare gebouwen, bibliotheken, zorginstellingen en musea.
Daarnaast hoopt de Commissie op deze manier lokale overheden te stimuleren meer gebruik te maken van digitale diensten als e-overheid, e-health en e-toerisme.

WIFI Vakman, de landelijke WiFi Specialist in het opzetten en onderhouden van WiFi netwerken kan u hiermee helpen. Wij meten, maken daarna een ontwerp en u ontvangt een prijsopgave. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor u als Gemeente, Vereniging of andere publieke locatie.

Toelichting

Subsidie is beschikbaar voor hardware- en installatiekosten. De aanvrager zal zelf moeten betalen voor het internetabonnement en onderhoud.

Doelgroep

Aanvragen kunnen worden ingediend door entiteiten met een publieke missie. Denk hierbij aan gemeenten, stadsbesturen, bibliotheken, zorginstellingen, etc.

Budget

Het budget bedraagt € 120 miljoen voor de periode van 2017 – 2019.

Deadline

De eerste call wordt naar verwachting dit voorjaar geopend. Een deadline is nog niet bekend, maar selectie van projecten zal gebeuren op volgorde van binnenkomst.